E-mail: unicraftmodels@yahoo.com
To order or inquire e-mail us anytime!.

SOVIET AIRCRAFT

   
  Bisnovat "Samolyot 5-2" 
  Bolkhovitinov "Spartak" 
  Borovkov-Florov "D" 
  Cheranovsky BICh-3 
  Cheranovsky BICh-17 
  Golovin "IVS" 
  Yakovlev "Yak" helicopter 
  Yak-36 "Freehand" 
  Yak-50 
  Yak-1000 
  Kalinin K-15 
  Mikoyan MIG-8 "Utka" 
  Moskalev "Sigma" 
  Moskalev "Strela" 
  Sukhoj Su-15 (P) 
  Yurjev KIT-1 
  Unicraft 
  Unicraft 
  Unicraft 
  Unicraft 

  Always inquire regarding product availability,
  some products may not be immediately available

  To order or inquire e-mail us anytime!


  Back To OTHER NATIONS' AIRCRAFT

  Back To Unicraft HOMEPAGE